Ratkaiseva ääni eduskuntaan

Hyvinvointimme tulevaisuus ratkaistaan näissä vaaleissa.

Uudistuva talous
luo työpaikkoja

Taloudellisesti
turvattu huominen
ratkaistaan yhdessä

Ilmasto ei odota

Oikeudenmukainen

vihreä siirtymä
ratkaistaan yhdessä

Koulutukseen ei leikkauksia
– vaan panostuksia

Koulutuksen perusrahoitus ratkaistaan yhdessä

Ratkaisuja taloudellisesti kestävään Suomeen

 • Investointien ja työpaikkojen lisääminen sekä verovälttelyn kitkeminen ovat ratkaisut velkaantumisen taittamiseen
 • Viisi ratkaisua julkisen talouden tasapainotukseen:
 • 💰 Investoidaan koulutukseen, TKI-toimintaan sekä vihreään siirtymään
 • 🚝 Luodaan ennustettava toimintaympäristö ja kestävät liikenneyhteydet Suomeen yritysinvestointien houkuttelemiseksi
 • ⚙️ Nostetaan työllisyyttä ja tuottavuutta työllistymisen kannustinloukkuja purkamalla ja työhyvinvointiin panostamalla
 • ⚖️ Lisätään valtion tuloja tiivistämällä veropohjaa sekä korottamalla terveydellisesti ja ilmastollisesti haitallisen toiminnan haittaveroja ➕
 • ⚖️ Sopeutetaan valtion menoja fossiilitalouden yritystuista, eläintuotannon maataloustuista ja eriarvoisuutta lisäävistä verovähennyksistä leikkaamalla ➖

Ratkaisuja ekologisesti kestävään Suomeen

 • Puhdas energia, sähköistyvä yhteiskunta ja kiertotalous ovat ratkaisuja niin ilmastonmuutokseen, luontokatoon kuin suomalaiseen kilpailukykyyn.
 • Viisi ratkaisua oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään:
 • ⚡ Investoidaan puhtaaseen ja uusiutuvaan energiantuotantoon
 • 🚙 Tuetaan yhteiskunnan sähköistymistä muun muassa liikenteessä
 • ♻️ Luodaan olosuhteet kilpailukykyisten kiertotalouden innovaatioiden markkinoille
 • 🌲 Suojellaan arvokkaat luontokohteet ja siirrytään metsänhoidossa avohakkuista jatkuvaan kasvatukseen
 • 🌊 Vähennetään Saaristomeren ja Itämeren ravinnekuormaa

Ratkaisuja sosiaalisesti kestävään Suomeen

 • Koulutuksen on taattava vahva perustaitojen osaaminen jokaiselle. Koulutuksen rahoituksessa on lopetettava hankehumppa ja korjattava perusrahoitus pitkäjänteisesti.
 • Viisi ratkaisua koulutuksen vahvistamiseen:
 • 💰 Korjataan koulutuksen perusrahoitus pitkäjänteisesti
 • 📚 Varmistetaan perustaitojen osaaminen jokaiselle kaikilla koulutusasteilla
 • 🧠 Torjutaan mielenterveyskriisiä panostamalla palveluihin
 • 🖇️ Laitetaan oppimisen tukipalvelut kuntoon
 • 💵 Huolehditaan opiskelijoiden toimeentulosta

Ehdokkaalle jokainen lahjoitettu euro on iso apu.
Kiitos kun tuet kampanjaani!

Kaikki apu ehdokkaalle on kultaakin arvokkaampaa.
Kiitos kun lähdet mukaan kampanjaani!

Lisää vihreää työtä ja osaamista Suomeen!