Puhdas energia, turvallisuus ja toimeentulo on kyettävä tarjoamaan kaikille

Ukrainan sota ja epävakauden lisääntyminen Euroopassa ja maailmassa ovat saaneet huomiomme kiinnittymään niin arjen tärkeimpiin asioihin – elinoloihimme, turvallisuuteemme ja toimeentuloomme.

Energiakriisin keskellä tärkeintä on kyetä tarjoamaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus riittävään puhtaaseen energiaan. Energiakriisin tarvitaan sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia ratkaisuja, joilla taataan sekä energian riittävyys että sen kestävyys ja kohtuullinen hinta. Sähkömarkkinoiden hintakaton ja nousseiden energiakustannusten kasvun kompensoimisen lisäksi energiaa on nopeasti saatava lisää markkinoille. Puhtaan energiantuotannon kapasiteettia on nopeasti kasvatettava ja rakennusten energiansäästöä tehostettava ottamalla käyttöön energiaremonttitukia energian riittävyyden varmistamiseksi.

Kokonaisturvallisuustilanne Euroopassa ja maailmassa on saanut meidät pohtimaan, miten voisimme turvata niin valtioiden suvereniteetin kuin arjen turvallisuuden. Turvallisuusuhkat ovatkin monipuolistuneet. Puolustusmenoja on jo kasvatettu, mutta samalla meidän on kyettävä vastaamaan ja valmistautumaan muihin uhkiin, kuten ympäristökatastrofeihin, pandemioihin ja kansalaisyhteiskunnan ja demokratian hitaaseen murenemiseen. Vihreä siirtymä, pandemioiden ehkäisy ja demokratian vahvistaminen tukevat myös suomalaista kokonaisturvallisuutta.

Ruokaturva on keskeinen osa kokonaisturvallisuuttamme Suomessa. Kotimainen ja kestävä ruuantuotanto takaa sen, että jokaisella riittää ruokaa pöytään vuoden jokaisena päivänä.

Toimeentulo on kyettävä takaamaan kaikkina aikoina kaikille. Epävarmat työmarkkinat ja hintojen nousu ovat kuitenkin heikentäneet luottamusta kaikkien suomalaisten toimeentuloon. Hintojen nousut kompensoimisen lisäksi täsmätoimia pieni- ja keskituloisten tukemiseen tarvitaan ja työmarkkinoilta on vaadittava kestävämpiä ratkaisuja ihmisten ostovoiman parantamiseksi.


Visio 2030 – Kokonaisturvallinen Suomi

Puhtaan ja uusiutuvan energian tuotanto on moninkertaistettava. Investoinnit puhtaan energian tuotantoon on aloitettava heti myös tulevan sähköntarpeen ja energian hintapiikkien varalta. Energiaremontteja, esimerkiksi lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja asuntojen eristysremontteja, on tuettava.

Lyhyellä aikavälillä energiakriisiin saadaan ratkaisuja tukemalla kotitalouksia nousevissa elinkustannuksissa, säästämällä energiaa sekä asettamalla energianhintakatto vähintään Suomeen, mieluummin koko Euroopan Unionissa. Energianhintakaton lisäksi energiaremonttien lainantakaus, työmatkavähennys, julkisen liikenteen lippuhintojen lasku ja energialaskujen suorat tuet ovat muutamia esimerkkejä nopeasti käyttöön otettavista energiakriisin ratkaisuista. Julkisissa rakennuksiin on otettava käyttöön kattavat energiansäästöohjelmat ja windfall-vero käyttöönottoa selvitettävä niin ettei se kuitenkaan vähentäisi investointeja uusiutuvaan energiaan.

Ajatusta kokonaisturvallisuuden turvaamisesta Suomessa on vahvistettava ja laajennettava. Puolustuksen, kuten rajaturvallisuuden, vahvistamisen lisäksi Suomessa on varauduttava paremmin muun muassa kyberhyökkäysten, ilmasto- ja ympäristökatastrofien ja pandemioiden torjuntaan. Demokratiaa on vahvistettava osana kokonaisturvallisuuden ajatusta.

Ruokaturva on osa kokonaisturvallisuutta. Päätöksenteossa on varmistettava kotimaisen, kestävän ja eettisen ruuantuotannon turvaaminen.

Ihmisten toimentulon ja arjessa selviytyminen on varmistettava poikkeuksellisinakin aikoina. Toimeentulon tukitoimia ovat muun muassa työmatkavähennys ja lippuhintojen lasku, sosiaalietuuksien indeksikorotukset, ulosoton suojaosuuden korotus sekä kohdennetut veronkevennykset työn verotukseen.