Jokaisella on oikeus turvalliseen koulupäivään – Rannikkoseutu

Turvallisen koulunpäivän tulisi olla jokaisessa suomalaisessa koulussa itsestäänselvyys.
Näin ei kuitenkaan kaikkialla ole. Olemme saaneet lukea uutisia kouluväkivallasta ja
kertomuksia syvät haavat jättäneestä koulukiusaamisesta ja -turvattomuudesta.
Viimeisimpänä Vaisaaren yläkoulusta Raisiosta.

Jo pelkästään epäilyksen kouluväkivallasta, koulun omaisuuden tahallisesta tuhoamisesta ja huumekaupasta koulussa pitäisi herättää siihen, ettei kaikki ole kunnossa. Kun ollaan
päädytty tilanteeseen, jossa kouluväkivallan kitkemiseksi ei ole enää tarjolla kuin tutkitustikin heikosti itse ongelmaa puuttuvien vartijoiden ja valvontakameroiden tuominen opiskelijoiden arkeen, ollaan tilanteessa menty liian pitkälle.

Nyt kun tilanteen vakavuus Vaisaaressakin on viimein tiedostettu, on puheiden ja selitysten aika ohi. Tarvitaan konkreettisia ja toimivia keinoja ongelman ratkaisemiseksi.

Kouluihin tarvitaan avoimempaa keskustelua turvallisemman kouluympäristön
rakentamisesta. Esillä olleen turvallisuustilanteen kartoittamisen lisäksi tarvitaan avointa
keskustelua siitä, miten ilmenneihin ongelmiin pystytään puuttumaan välittömästi. Koulun ihan arkisiakin toimintatapoja on kehitettävä ja se on tehtävä yhdessä oppilaiden,
vanhempien, henkilökunnan sekä viranomaisten kanssa. Kaikkien on sitouduttava turvallisen koulun pelisääntöihin ja huolehdittava niiden noudattamisesta.

Kouluissa on myös varmistettava, että niistä löytyy tarpeeksi henkilöstöä oppilaiden tueksi. Ei riitä, että opettajat, joiden ensisijainen tehtävä koulussa on opettaa, pyrkivät muun työn ohessa ehkäisemään koulukiusaamista. Opettajia ei voida jättää yksin vastuuseen koko kouluympäristön vartioimisesta. Koulun arkeen on saatava mukaan myös muita aikuisia, kuten koulupoliisit ja sosiaali- ja nuorisotyöntekijät. Viranomaisyhteistyötä koulujen kanssa onkin tehostettava.

Ongelmien ennaltaehkäisyyn on panostettava pitkäjänteisesti. Vaisaaren tapaus heijastelee valitettavasti valtakunnallista tilannetta koulujen käytävillä. Jatkuvasti isompi osa lapsista ja nuorista kertoo mielenterveytensä heikentyneen. Koulun on pystyttävä tukemaan oppilaita turvallisen arjen rakentumisessa, ei aiheuttaa lisää murheita koulupäivän aikana. Tilanne pystytään oikaisemaan tarpeellisilla tukipalveluilla ja matalan kynnysen mielenterveyspalveluilla, joita on oltava helposti ja nopeasti myös kouluissa. Niin Raisiossa, Varsinais-Suomessa kuin koko maassa.

Ongelmien ratkaiseminen vaatii kuitenkin resursseja, aikaisempien hallituskausien kaltaisia koulutusleikkauksia. Jokaiselle on taattava oikeus koulupolkuun, jossa hän voi pelotta suorittaa oppimisvelvollisuutensa loppuun. Olemme sen aikuisina velkaa lapsille ja nuorille.

Miku Kuuskorpi
Lounais-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja

Eduskuntavaaliehdokas (sd.)