Talouspolitiikka vaatii nyt kestävyyttä, ennustettavuutta ja tulevaisuuteen katsomista

Talouspolitiikka vaatii kestävyyttä, ennustettavuutta ja tulevaisuuteen katsomista. Hallituksen (@finnishgovernment) #budjettiriihi lähestyy ja tärkeitä päätöksiä Suomen talouden pitkänaikavälin kestävyysongelmien ratkaisemisesta tehdään tässä riihessä. Monet yhdistykset, mukaan lukien @demarinuoret ovat jo tehneet tärkeitä kannanottoja, mutta tässä vielä yksi.

Talouspolitiikka on ollut viimeisinä vuosina, erityisesti Juha Sipilän hallituskaudella, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestämätöntä, vaikeasti ennustettavaa ja lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaa, josta ovat kärsineet niin ympäristö, valtiontalous kuin ihmiset. Sanna Marinin hallitus on kuronut tätä kestämättömän politiikan railoa umpeen, mutta työtä on vielä jäljellä ja ratkaisuja tarvitaan edelleen. Siksi tarvitsemme nyt kestävää, ennustettavaa ja tulevaisuuteen katsovaa talouspolitiikkaa 📈

1️⃣ Talouspolitiikan on oltava kestävää. Nykyiset talouden rakenteet kannustavat luonnonvarojen kestämättömään käyttöön, ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien loukkaamiseen sekä talouden lyhytnäköisiin ratkaisuihin. Suomen, kuten kaikkien muidenkin maiden talouksien, on sopeuduttava niin ympäristölliseen, sosiaaliseen kuin kulttuuriseen kestävyyteen taloudellisen kestävyyden lisäksi. Budjettiriihen selvänä tavoitteena tuleekin olla Suomen oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan. Tämä vaatii taloudellisia päätöksiä (kyllä, sellaisiakin, jotka maksavat) myös muun muassa ilmastotoimiin, luontokadon torjumiseen, ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen sekä vähemmistöjen oikeuksien turvaamiseen. 🌱

2️⃣ Talouspolitiikan on oltava ennustettavaa. Pitkäjänteisyys esimerkiksi tieteen ja tutkimuksen sekä korkeakoulujen rahoituksessa on äärimmäisen tärkeää aloilla, joissa tutkimus vaatii jatkuvaa työskentelyä ja pitkäjänteisyyttä. Toisaalta ennustettavuus on tärkeää myös esimerkiksi rakenteellisten muutosten aloilla, kuten turvetuotannossa. On sosiaalisesti epäoikeudenmukaista antaa turvetuottajille signaalia siitä, että turpeen energiakäyttöä voitaisiin jatkaa energian- ja lämmöntuotannossa tulevaisuudessakin. Oikeudenmukaista olisikin tukea esimerkiksi turvetuottajien uudelleenkoulutusmahdollisuuksia ja korvata heille reilusti aiheutuvia tulomenetyksiä sen sijaan että energiapaletista poistuvaa alaa tuetaan turvepaketeilla (ping @Keskusta). Yritysten ja yrittäjien toimintaympäristön kannalta ennustettavuus on myös äärimmäisen tärkeää. 🔬

3️⃣ Talouspolitiikan on oltava tulevaisuuteen katsovaa. Leikkaaminen koulutuksesta, ympäristönsuojelusta ja ihmisten hyvinvoinnista sekä heikommassa asemassa olevien ihmisten kurittaminen leikkauksilla on sekä lyhytnäköistä että kestämätöntä talouspolitiikkaa (ping @Kokoomus). Talouspolitiikassa tulee osata katsoa tulevaisuuteen, panostaa ennaltaehkäisevästi esimerkiksi ilmastotyöhön ja ihmisten hyvinvointiin, edistää investointihalukkuutta Suomeen sekä nostaa ihmisiä työhön ja toimeentuloon. Vastuuttomalla ja kylmäsydämisellä leikkaus- ja kurituspolitiikalla tämä ei tapahdu. 🌍

Bonuksena: Talouspolitiikka ja sen tekijät tarvitsevat rohkeutta ja tulevaisuususkoa työssään. Esimerkiksi panostukset, sijoitukset, ilmasto- ja ympäristötyöhön sekä koulutukseen maksavat rahaa (uskomatonta kyllä) eivätkä välttämättä näy talouden seuraavalla kvartaalilla, mutta merkittävät vaikutukset nähdään vuosien päästä merkittävinä säästöinä, kestävyysvajeen kuroutumisena sekä budjettialijäämän supistumisena (sekä tietenkin puhtaana ympäristönä ja hyvinvoivina ihmisinä). Talouspolitiikassa tarvitaan nyt uusi suunta, joka katsoo kvartaalien sijaan rohkeasti tulevaisuuteen. Toivon, että nykyinen hallitus tekee tällaista politiikkaa budjettiriihessä. ⚖️

Miku Kuuskorpi

#budjettiriihi #hallitus #sdp #demarinuoret #politiikka