Ilmastonmuutos ja luontokato ovat jokaisen maailman valtion yhteinen huoli

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat jokaisen maailman valtion yhteinen huoli, joista jokaisella on myös oma vastuunsa. Siksi myös Suomen, kuten muidenkin EU-maiden, on kannettava kortensa kekoon.

Euroopan komissio julkaisi tällä viikolla suurimman ilmastonmuutosta torjuvan toimenpidepaketin koko unionin historiassa. Paketti on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta äärimmäisen tärkeä siksi, että se sitoo oikeudenmukaisesti jokaisen EU-maan yhteisiin päästöleikkauksiin aina energiantuotannosta liikenteeseen. Kestävä yhteiskunta ei rakennu hetkessä, joten päätökset on tehtävä nyt.

On myös tärkeää, että päästöjä vähennetään kaikilta sektoreilta. Ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman päästöleikkauksia kaikkialta ja jonkin päästökohteen huomioimatta jättäminen kohdistaa päästövähennykset epäoikeudenmukaisesti muihin kohteisiin. Komission esityksessä päästöleikkaukset on kohdistettu kaikkiin suurimpiin päästökohteisiin ja siksi olisi vastuutonta pyrkiä eroon omista vastuistaan.

Suomen omat ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin EU:n ja Suomessa ollaan tehty jo paljon ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi, mutta kaikkia tarvittavia päätöksiä ei ole vielä tehty. Siksi myös Suomen on toimittava vastuullisesti ja kannettava oma vastuunsa hiilineutraaliudesta. Kansallisten päätösten ohella EU:n ilmastopaketti on tärkeä ja hyödyllinen Suomelle siksi, että se sitouttaa myös muut EU-maat samoihin tavoitteisiin kuin Suomella sekä tarjoaa ratkaisuja kansallisen päätöksenteon ulkopuolisiin ongelmiin kuten hiilivuotoon hiilitullien kautta. Komission ilmastopaketti on tärkeä askel ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa eikä ole siis Suomelle taakka vaan etu. 🌍

Miku Kuuskorpi